15000 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO FIRSATI

UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan somehomeistanbul.com tarafından bulunan iş bu sözleşme, detay bilgileri; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve satış satışı ve getirdiği teslimat sevkiyati ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG: 27866) eder.

1.2. ALICI, satış konu mal veya hizmet temel esası, satış fiyatı, ödeme şekli, dağıtım koşulları ve satış konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibidir, bu ön bilgileri elektronik satışın teyit etmesi ve ardından mal veya Satın alma süresinin iş bu hizmetleri sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. porland.com.tr sitesinde ödeme sayfası yer alan ön bilgilendirme ve iş faturası bu sözleşmenin taşıyıcı parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : ……………………………………………….
Adresi : Posta yolu Caddesi 146-A Reşitpaşa / Sarıyer - İstanbul
Telefon : 0 212 … .. ..
Eposta : info@somehomeistanbul.com

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ
2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı ... ...20.. tarihinde anlaşmanın gerçekleştirildiğica anlaşmanın gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta ile gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. ALICI tarafından siparişi koruma ürün ve ödeme sonuçları ayrıntıları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri öncesinde belirtilir. Ödeme öncesi tablosunda belirtilen tümden sonra ÜRÜN olarak sınırlandırılmıştır.

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde teslimatı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte faturası ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir.

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul edilmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığında ve kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan görüntülerde bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluğunu kabul etmeyecektir.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ
5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit süresi, üzerinde bulunan mevzuat hükümlerince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili açıklamaların Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı süresi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman ödemesi gibi kredi kartı, taksit kart vb veren kuruluşlarca mevcut olabilecek / taksitli ödeme yöntemleri bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu geçmişte gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları üzerinden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile ödemelerini birlikte tahsili hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde güvence altına alınan temel hedef, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri belirlediği bilgi sahibi olduğunu ve elektronik satış satış için gerekli teyidi sonuçlarını kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik davayı teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ödenen vergiler dahil fiyat, ödeme ve teslimatın yayılmasını de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa ücretinin süresinin dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, siparişin konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa süresinin süresinin dolmadan modele bildirmesi ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması bölümleri. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir nedenle, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödemesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli takip dahil diğer tüm akdi-kanun hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük sürenin teslim edilememesi ve gecikmenin 10 yaşında aşılmaması söz konusuysa, SATICI teslimatı ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişini iptal edebilir, benzer bir ürün siparişi verebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmişse iptal edilmişse 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade süreci ile yapılır.

6.9. ALICI; kanunda bunlara haller ile kamu binaları saklı kalmak dosyalarıyla kendisi hakkında edinilen tüm bilgiler kendi açık rıza ve imzasıyla şirkete işleniyor, iş ilişkisi amaç ve kapsamından dolayı işlenen bu unsurlarla ilgili hak ve talepte bulunmayacağını

SATICI kişi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmakla ve gizli kalmasında kişinin haklı olarak çıkarı bulunan bilgilerini açıklamakla yükümlü olduğunu; iş ilişkisinin amaç ve kapsamını aşan her türlü işleme için Kanun ile getirilen pozitif yükümlülük gereği ALICI yı Bilgilendirileceğini ve açık rızasının alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - ÇAYMA HAKKI

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunu üstlenmeksizin ve hiçbir göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde mülkü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve caymainin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya emanet edilmesi başından beri geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma kullanımının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması kitaplarında. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişi veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslının süresinin uzaması. Bu belgelere ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade süreci ile yapılır.

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı verilirse KDV ve varsa yasal vergiler iade edilemez. İade ürünü verilen kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI'nın özel istek ve kullanımlarını yönetme üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapma kişiye özel hale getirilen ya da elde edilen yoldan iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanım tarihi geçme olasılığı olan ÜRÜN söz konusu, ALICI cayma faydalanamaz.

MADDE 8 - ÇAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
8.1. Niteliği iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım geçme olasılığı olan ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak olup bu süre uzaması kabul edilmemektedir.

ALICI'nın özel istek ve kullanımlarını yönetme üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapma kişiye özel hale getirilen ya da elde edilen yoldan iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanım tarihi geçme olasılığı olan ÜRÜN söz konusu, ALICI cayma faydalanamaz.

Ayrıca, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın ruhsatı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde,

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirtilen mallara ilişkin sözleşmelerde,

ALICI'nın uzantıları veya özellikleri onun kişisel ihtiyaçlarının gerektirdiği ölçüde, nihai olarak geri dağıtıma elverişli olmayan ve hızlı bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihini geçme olasılığı olan teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Gazete, dergi gibi yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler ifasına ilişkin sözleşmelerde,

Elektronik fatura anında ifa edilen hizmetler ve ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı elde edilebilir.8.2. Aşağıdaki yönergenin edilebilmesi için, ürün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmadığı ve denenmemiş olması özelliğine bağlıdır.


Her türlü Kozmetik Ürün - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb)


MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya idamdan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyeti, aşan tüketici Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, satın almış olduğu mal ve/veya hizmet ile ilgili şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirtilen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki ikametgah zorluklarını hakem heyetine veya mahkemesine verebilir.


9.2. ALICI bu Sözleşme'de ve çerçeve yapısının oluşturduğu siparişin yazılı tüm koşullarını ve açıklamalarını okuduğunu, satış yollarını ve tüm ön bilgileri ele aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.